Wat bieden wij

Ons actieve zorgaanbod is voor jongeren echt een mogelijkheid om in de buitenlucht te leren en onspannen.

Meer over dagbegeleiding

De begeleider draagt zorg dat de activiteiten aansluiten bij de zorgdoelen waaraan gewerkt dient te worden omdat de activiteiten als middel worden ingezet om resultaten te behalen.

De dagbegeleiding vindt plaats op de zaterdag en in de vakanties van maandag t/m vrijdag.

Voor de dagbegeleiding geldt dat de kinderen tussen 9:00 – 10:00 thuis worden opgehaald en tussen 16:00 – 17:00 worden thuis gebracht.

Eten en drinken
Kinderen wordt gevraagd tijdens de dag zelf wat te eten en drinken mee te nemen voor de pauzemomenten.

Meer over vervoer

Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) op te halen en thuis te brengen mits hiervoor een indicatie is afgegeven.

De kinderen worden op de vakantiedagen (maandag t/m vrijdag) tussen 09.00 uur en 10.00 uur opgehaald en tussen 16.00 uur en 17.00 uur thuisgebracht.

Dagbegeleiding

Een dag vol energie

AMO werkt met een vaste structuur waarbij kinderen zo veel mogelijk worden opgehaald door eigen begeleiders. Tijdens de opstart van ieder begeleidingsmoment worden de doelen en het hele begeleidingsmoment doorgesproken met de groep. Ook wordt aan het eind van een dag dit moment geëvalueerd. Deze evaluatie wordt meegenomen in de dagrapportrage.

Meer over activiteiten

De begeleiding is vooral op locatie zoals een gymzaal, amoland, zwembaden, duinen, bossen etc. Tijdens de dag begeleiding wordt er vaak een combinaties van activiteiten aangeboden, waardoor er intensiever gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen.

Voorbeelden van zorgdoelen:
 • het aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • rekening houden met elkaar
 • leren omgaan met veranderingen
 • het zelfvertrouwen vergroten

Middagbegeleiding

Dikke pret na school

Onze insteek is om spelenderwijs kinderen te laten leren en daarom werken we vanuit een individueel zorgplan waarin doelen zijn opgenomen. Tijdens ieder begeleidingsmoment wordt er actief gewerkt aan deze zorgdoelen.

Voorbeelden van zorgdoelen:

 • het aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • rekening houden met elkaar
 • leren omgaan met veranderingen
 • het zelfvertrouwen vergroten

Meer over activiteiten

De middagbegeleiding bestaat uit een gevarieerd en leuk (zorg)aanbod op externe locaties. Hierbij te denken aan fitnessruimten, gymzalen, zwembaden, tennisbanen etc. De kinderen worden opgehaald aansluitend aan schooltijden (of thuis) en worden vervolgens naar de opstartlocaties gebracht.

Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden in vaste groepen met vaste begeleiders. Doordat we een wisselend programma hebben blijft het voor kinderen een uitdaging. Het activiteitenaanbod is te vinden op onze website.

Meer over middagbegeleiding

Vooraf wordt op niveau groepen gemaakt. Met de begeleider gaan ze naar de locatie.

Onze middagbegeleiding bestaat uit vaste groepen en begeleiders. Eerst worden de verwachtingen in de groep besproken, waarna er een duidelijke instructie gegeven wordt voor de activiteit.

Doordat begeleiders participeren tijdens de activiteit, kan deze situaties creëren waardoor er gericht gewerkt wordt aan de persoonlijke zorgdoelen.

Na iedere activiteit wordt er gezamenlijk afgesloten en gereflecteerd. Zodoende kan er gerichte terugkoppeling aan de begeleiding worgen gegeven.

Vervoer
Na de begeleiding worden de kinderen thuisgebracht. Aan de deur wordt een korte overdracht gegeven aan ouders/verzorgers.

Van ieder begeleidingsmoment wordt er een verslag geschreven over het persoonlijke zorgdoel van het kind.

Meer over opvang na school

De middagbegeleiding wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.30 uur tot 17.30 uur.

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag 12.30 uur tot 15.30 uur. Kinderen waarvan de schooltijden niet worden aangepast, worden aansluitend aan schooltijden opgehaald en stromen in bij de begeleiding.

Meer over avondbegeleiding

De avondbegeleiding wordt geboden op dinsdag en woensdag. Deze begeleidingsvorm geldt alleen voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar.

De kookavond vindt plaats tussen 17:00 uur en 19:30 uur.

Vervoer
Er is een mogelijkheid om uw kind(eren) op te halen en thuis te brengen. De avondbegeleiding is te combineren met een middag- of dag begeleiding.

Avondbegeleiding

Koken, bakken en smikkelen

AMO heeft de mogelijkheid om samen met de jeugdige te koken en te eten. Tijdens deze begeleiding leert een jeugdige om samen te koken maar ook om samen een activiteit uit te voeren.

Weekend-begeleiding

Gewoon er eventjes tussenuit

De weekendbegeleiding vindt plaats op een van onze locaties in Zeeland en Loon op Zand. Door deze logeerlocaties ontstaat de mogelijkheid om de groepen in te delen op niveau.

Meer over vervoer

Deelnemers aan het weekend worden gebracht en gehaald door ouders. De opstart van het weekend is vrijdag om 18:00 uur en de afsluiting is zondag om 11:30 uur.

Deelnemers mogen op vrijdag afgezet worden tussen 16:00 – 17:00 uur en zondag worden opgehaald tussen 11:00 – 12:00 uur.

Voor de zondagmiddag kan er in combinatie met het weekend begeleiding worden geboden tot 14:00 uur. Dit is alleen voor deelnemers met PGB.

Meer over weekendbegeleiding

Het weekend is inclusief: maaltijden, drinken en kosten voor deelname aan diverse activiteiten. Het park biedt veel faciliteiten waaronder een zwembad, speeltuin, voetbalveld en een midgetgolfbaan. Echter kan het zijn dat we op een externe locatie de begeleiding aangeboden wordt tijdens een weekend.

Meer over één op één begeleiding

Tijdens een individuele hulpvraag kan er gewerkt worden aan zelfredzaamheid of er kan aangesloten worden bij de al bestaande groepsbegeleidingsmomenten om meer aan sociale hulpvragen te werken. Een individueel traject kan ook op advies of verzoek vanuit de AMO gestart worden omdat begeleiding in de groep niet goed gaat.

De volgende zorgdoelen staan centraal tijdens de individuele begeleiding en /of thuisbegeleiding:

 • Vergroten zelfvertrouwen en zelfbeeld.
 • Versterken van sociale vaardigheden.
 • Oefenen met emotie en agressieregulatie.
 • Met openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Ontlasting van de thuissituatie.

Eén op één

Bijzondere begeleiding voor uw kind

Deze begeleidingsvorm is een traject welke alleen op maat geboden kan worden. Moment van deelname is namelijk afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van het kind. Zowel in ochtend, middagen, avonden,  weekenden, vakanties, extern of bij AMO kan deze begeleiding geboden worden.

BSO+

Buitenschoolse opvang voor kinderen van het speciaal (basis)onderwijs

De opvang voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) die vanwege een hun zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. De aanvraag voor BSO+ kan worden gedaan bij uw gemeente.

De BSO+ wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 14.30 uur tot 17.30 uur. Woensdagmiddag en vrijdagmiddag 12.30 uur tot 15.30 uur. Kinderen waarvan de schooltijden niet worden aangepast, worden aansluitend aan schooltijden opgehaald en stromen in bij de BSO+.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor onze BSO+ dan kan dat. U kunt dit doen door een ingevuld aanmeldformulier in te leveren.

Meer over activiteiten

De BSO+ bestaat uit een gevarieerd en leuk (zorg)aanbod op externe locaties. Hierbij te denken aan fitnessruimten, gymzalen, zwembaden, tennisbanen etc. De kinderen worden opgehaald aansluitend aan schooltijden (of thuis) en worden vervolgens naar de opstartlocaties gebracht.

Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden in vaste groepen met vaste begeleiders. Doordat we een wisselend programma hebben blijft het voor kinderen een uitdaging. Het activiteitenaanbod is te vinden op onze website.

Meer over groepen en vervoer

Vooraf wordt al een splitsing gemaakt in het niveau van de groep en het kind. Wanneer de groep compleet is, gaan zij met de betreffende begeleider naar de locatie waar de begeleiding geboden wordt. De structuur die wij bieden tijdens de BSO+ komt mede door de vaste groepen met vaste begeleiders. Tijdens de opstart worden eerst de verwachtingen in de groep besproken, waarna er een duidelijke instructie gegeven wordt voor de activiteit.

Na de BSO+ worden de kinderen thuisgebracht door begeleiders van AMO mits hiervoor een indicatie is afgegeven. Aan de deur wordt een korte overdracht gegeven zodat ouders/verzorgers meteen weten hoe de BSO+ is verlopen.

Werkbegeleiding

De handen uit de mouwen

Bij onze werkbegeleiding is de insteek om jongeren en jongvolwassenen inzicht te geven in hoe zij een taak kunnen voorbereiden en uitvoeren. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur. De invulling van deze structuur maken de deelnemers zelf. Dit gebeurd allemaal met intensieve ondersteuning van onze begeleiders. Met voldoende evaluatiemomenten tussendoor creëren we ruimte om de dag te bespreken.

Het doel is om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten.

Meer over de doelgroep

 • Jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking (14 jaar of ouder)
 • Jongeren en jong volwassenen die het leuk vinden om actief bezig te zijn
 • Jongeren en jong volwassenen die een indicatie hebben voor “begeleiding groep” op basis van PGB.

De werkbegeleiding wordt op dit moment aangeboden op maandagen tijdens schoolweken. Wanneer de vraag naar andere dagen groeit, zullen we deze ook op andere dagen gaan aanbieden.

Tijdstip: 09:00 – 15:00 uur.
Vervoer: eigen vervoer (Is dit een probleem? Dan maken we hierover aanvullende afspraken.)

Meer over werkbegeleiding

Aangezien iedereen andere interesses en behoeftes heeft, bieden wij o.a. de volgende activiteiten aan:

 • Groen: seizoensgebonden activiteiten zoals grasmaaien, snoeien, planten, oogsten en beregenen
 • Facilitair: taken in de schoonmaak en het doen van boodschappen
 • Onderhoud materialen en vervoer: o.a. onderhoud van fietsen/ skelters, schoonmaken van auto’s.

Deze taken worden uitgevoerd op ons terrein in Loon op Zand.