Groepsbegeleiding

Deze begeleiding kan geboden worden als er spraken is van Zorg in Natura en/of een Persoons Gebonden Budget (PGB).

In overleg met ouders of verzorgers kijken we of dit passende begeleiding is. Afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbaarheid van het kind kijken we wanneer deelgenomen kan worden. Zowel in de ochtend, middag, avonden, weekenden of vakanties, kan begeleiding plaatsvinden.

Wij bieden begeleiding waar sport, educatie en creativiteit een middel zijn om aan de persoonlijke zorgdoelen te werken. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt de best passende locatie bepaald. Wij zijn flexibel en niet gebonden aan eigen locaties en dus in staat maatwerk te leveren.

Kinderen kunnen we ophalen en thuisbrengen omdat wij het vervoer in eigen beheer hebben (m.u.v. logeren).  

AMO zorgdoelen

 • Zo zelfstandig mogelijk leren functioneren.
 • Toename van de zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dit heeft zijn weerslag heeft op alle levensgebieden (wonen, vrijetijdsbesteding, werk, sociale relaties).
 • Vergroten deelname aan maatschappelijke activiteiten.
 • Verlaging van zorgbehoefte door ontwikkeling van zelfredzaamheid.
 • Uitstroom naar vrijetijdsbesteding, dagbesteding en instroom naar werk.
 • Kunnen aansluiten binnen een sociale, maatschappelijke omgeving.
 • Omgaan met emoties en gedrag binnen de maatschappelijke omgeving.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • Ontlasting van de thuissituatie.

AMO doelgroep

AMO is er voor jeugdigen en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een uitloop van de leeftijd van maximaal 25 jaar.

Wat we nodig hebben

Om het aanmelden goed te laten verlopen is het belangrijk dat voldaan wordt aan:

Is begeleiding en opvang altijd mogelijk?

Nee, wij hebben helaas niet voor alle zorg de expertise en/of hulpmiddelen in huis. Als één of meerdere criteria van toepassing zijn, zijn wij niet het juiste adres.

 • Ernstige lichamelijke, auditieve of visuele beperking
 • Rolstoel
 • Frequent/dagelijks medisch vereiste handelingen
 • Jonger dan 6 of ouder dan 25 jaar zijn
 • Verstoorde seksueel ontwikkeling of vermoedens hiervan