Werken met professionals en gemeenten

Voor jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen van 6 tot 25 jaar.

Hoe werken wij

Indien ouder/verzorger interesse heeft wordt er contact gelegd met AMO. Er wordt eerst gekeken of men in aanmerking komt voor deelname binnen AMO.

Als men voldoet aan de voorwaarden (geldige indicatie, geldige legitimatie en contract met gemeente bij ZIN), kan men het aanmeldformulier invullen. Naar aanleiding van deze aanmelding, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt gekeken welke begeleidingsbehoefte er is en welke begeleidingsvorm er ingezet kan worden. Dit wordt vervolgens vastgelegd in het zorgplan. Hierin zijn de persoonlijke doelen en methodieken vastgelegd die gelden voor de cliënt.

Als de cliënt start met de begeleiding, wordt deze ingedeeld in een vaste groep cliënten met vaste begeleider op een vast moment. Zodoende kan de begeleider het ontwikkelingsproces monitoren van de cliënten. Na ieder begeleidingsmoment rapporteert de begeleider op welke wijze er gewerkt is aan de geformuleerde zorgdoelen en formuleert daarbij het resultaat.

Samenwerking

Samen werken wij met

  • Tilburg              
  • Waalwijk         
  • Hilvarenbeek
  • Loon op Zand  
  • Heusden           
  • Gilze Rijen
  • Goirle
  • Oisterwijk
  • Dongen
  • Regio WBO 

Integraal Kind en Jeugd Centrum (IKJC)

Het Integraal Kind en Jeugd Centrum (IKJC) is een krachtige pedagogische omgeving waarin de samenwerking rondom het kind van 0-20 jaar met een beperking en hun opvoeders centraal staat.  Het IKJC is een belangrijke leer- en ontmoetingsplek voor actief burgerschap en sociale integratie. Het IKJC is een (digitaal) kenniscentrum voor onderwijs, ondersteuning, behandeling, opvang, en ontspanning voor kinderen/jongeren met een beperking en hun opvoeders. Binnen het integraal kind/jeugdcentrum werkt iedereen samen vanuit één visie, één plan en zo mogelijk als één team.