Aanmelden

Laten we eerst kennismaken.

Kennismaken

Voordat uw kind bij ons start is het fijn om eerst kennis te maken. Samen kijken we of onze actieve opvang past bij uw kind. Door het formulier in te vullen kunnen we contact met u opnemen voor een afspraak.

Bellen kan natuurlijk ook: 013 850 98 25.

Al kennisgemaakt?
Lees hoe ons aanmeldproces verder verloopt.

Ons aanmeldproces

1. Voorbereiding

Na kennismaking kunt u uw kind aanmelden. Voor de intake en het zorgplan hebben we enkele documenten nodig.

2. Intake

Wij nemen contact op om het intakegesprek in te plannen. Tijdens het gesprek bespreken we het zorgplan.

3. Zorgplan

Het zorgplan wordt met ouders/verzorgers, ingevuld en ondertekend. Daarna kiezen we wanneer uw kind start bij AMO!